افزایش صادرات نفت ایران

۰۳تیر
افزایش صادرات نفت ایران

افزایش صادرات نفت ایران

یک شرکت تحلیل تجارت دریایی نفت از افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی خبر داد.

بایگانی شمسی