افزایش شدید قیمت برنج و چای خارجی

۱۰بهمن
افزایش قابل توجه قیمت برنج و چای خارجی

افزایش قابل توجه قیمت برنج و چای خارجی

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد قیمت محصولات برنج و چای خارجی با افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل مواجه بوده است در حالی که گوجه فرنگی، خیار و پرتقال محصول داخل در این ماه نسبت به ماه گذشته با کاهش قیمت روبرو بوده است. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، در دی […]

بایگانی شمسی