افزایش سهمیه کرسی‌های مجلس، شایعه یا واقعیت؟

۳۱مرداد
افزایش سهمیه کرسی‌های مجلس، شایعه یا واقعیت؟

افزایش سهمیه کرسی‌های مجلس، شایعه یا واقعیت؟

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ممکن است در برخی موارد جابجایی سهمیه کرسی‌های مجلس، اصلاح لازم را صورت دهد، به این معنا که سهمیه برخی از مناطق کاهش یابد و به سایر مناطقی که جمعیتشان کرسی کمتری در مجلس دارند، تعلق بگیرد.

بایگانی شمسی