افزایش سهام حقوقی

۰۳بهمن
«واتی» نماد پرطرفدار حقیقی‌ها و «نوری» نماد پرطرفدار حقوقی‌ها

«واتی» نماد پرطرفدار حقیقی‌ها و «نوری» نماد پرطرفدار حقوقی‌ها

شاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۵ هزار و ۲۵۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن با ۵ هزار و ۹۴۴ واحد کاهش، به رقم ۳۲۸ هزار و ۲۴۴ واحد را به ثبت رساند.

بایگانی شمسی