افزایش سن شرکت در آزمون‌های استخدامی به ۴۰ سال

۲۹مرداد
افزایش سن شرکت در آزمون‌های استخدامی

افزایش سن شرکت در آزمون‌های استخدامی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح افزایش حداکثر سن داوطلبان آزمون‌های استخدامی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

بایگانی شمسی