افزایش سن ازدواج

۲۱آذر

کاهش ۳۰۰ هزاری آمار تولدها نسبت به سال ۹۴

به گفته  مدیر کل دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت، سن ازدواج افزایش و فرزندآوری در کشور به تعویق افتاده است که برطرف کردن این مشکل تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست و مشارکت جهادی تمام دستگاه های اجرایی کشور را می طلبد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده […]

بایگانی شمسی