افزایش سموم بدن

۲۵آبان

چه افرادی هرگز نباید چای بنوشند

چای نوشیدنی فوق العاده جذابی برای ایرانیان است که می تواند برای برخی افراد بسیار خطرناک باشد. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، چای به عنوان اصلی ترین نوشیدنی می تواند برای برخی افراد بسیار خطرناک باشد زیرا با کاهش عملکرد سلولی سدیم را در بدن کاهش داده و تاثیرات نامطلوبی در بدن خواهد گذاشت. […]

بایگانی شمسی