افزایش سقف وام مسکن

۲۸مرداد
قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش یافته است؟

قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش یافته است؟

قرار بود با افزایش سقف وام مسکن، قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش یابد اما اکنون با وام ۴۸۰ میلیون تومانی می‌توان ۷.۸ مترمربع مسکن را خریداری کرد.

بایگانی شمسی