افزایش سقف تراکنش روزانه

۲۵آبان
افزایش سقف خرید روزانه سپهرکارت بانک صادرات ایران به یک میلیارد ریال

افزایش سقف خرید روزانه سپهرکارت بانک صادرات ایران به یک میلیارد ریال

سقف تراکنش خرید روزانه با سپهر کارت‌های بانک صادرات ایران از درگاه‌های اینترنت بانک و پایانه‌های فروشگاهی به یک میلیارد ریال رسید.

بایگانی شمسی