افزایش سرمایه 150درصدی بانک گردشگر

۱۹دی
افزایش ۲٫۵ برابری سرمایه بانک گردشگری

افزایش ۲٫۵ برابری سرمایه بانک گردشگری

میزان سرمایه بانک گردشگری از 6000 میلیارد ریال به 15000 میلیارد ریال معادل 2.5 برابر افزایش یافته است.

بایگانی شمسی