افزایش سرمایه بیمه نوین

۱۸اسفند
افزایش سرمایه بیمه نوین در مجمع عمومی فوق‌العاده

افزایش سرمایه بیمه نوین در مجمع عمومی فوق‌العاده

افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین در تاریخ 18 اسفند ماه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت تصویب شد.

بایگانی شمسی