افزایش حق انتفاع دولت از معادن باعث ضعف معادن کوچک

۱۸اسفند
افزایش حق انتفاع دولت از معادن باعث ضعف معادن کوچک

افزایش حق انتفاع دولت از معادن باعث ضعف معادن کوچک

مدیرعامل شرکت فولاد سنگان افزایش حق انتفاع از معادن را به ضرر معادن کوچک دانست و عنوان کرد: حقی که دولت تاکنون از معادن دریافت کرده است کافی بوده و افزایش این مبلغ باعث می‌شود بسیاری از معادن راکد شوند.

بایگانی شمسی