افزایش جایگاه های سوخت پایتخت

۲۸مرداد
افزایش جایگاه های سوخت پایتخت

افزایش جایگاه های سوخت پایتخت

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا پایان سال تعداد جایگاه‌های مصوب در شورا پوشش داده خواهد شد، بیان کرد: اقدامات لازم صورت گرفت و زمین‌های زیادی نیز توسط مناطق ۲۲ گانه معرفی شد.

بایگانی شمسی