افزایش۳۵۰ درصدی محصولات صنعتی ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال جاری

۲۲آبان
افزایش۳۵۰ درصدی محصولات صنعتی ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال جاری

افزایش۳۵۰ درصدی محصولات صنعتی ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال جاری

مدیر فولادسازی شرکت در گفتگو با واحد مرکزی خبر مرکز اصفهان به تشریح کیفیت محصولات تولیدی در این بخش پرداخت.

بایگانی شمسی