افزایشی پلکانی قبوض برق

۱۱خرداد
افزایشی پلکانی قبوض برق

افزایشی پلکانی قبوض برق

سخنگوی صنعت برق بیان کرد: مشترکانی که نسبت به سال گذشته مصرف بی‌رویه برق داشته باشند منجر به افزایش صورت‌حساب خواهد شد که در صورت ادامه داشتن این افزایش، محاسبه صورت‌حساب به روش افزایشی پلکانی انجام می‌شود.

بایگانی شمسی