ادامه لغو طرح ترافیک؛ در دستور کار شورای شهر

۰۱اردیبهشت

ادامه لغو طرح ترافیک؛ در دستور کار شورای شهر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعلام کرد: نظر شورای شهر، ادامه لغو طرح ترافیک است زیرا با کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، این ناوگان می‌تواند به مکانی برای شیوع ویروس کرونا تبدیل شود.

بایگانی شمسی