ادامه فعالیت مجموعه‌هایی مثل سیرک و یا دلفیناریوم

۰۵بهمن
مخالفت عضو شورای شهر با فعالیت دلفیناریوم برج میلاد

مخالفت عضو شورای شهر با فعالیت دلفیناریوم برج میلاد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بیان کرد : وقتی حیوانات را از محیط طبیعی خود خارج کرده و به فضا‌هایی مثل پارک، سیرک و استخر جا به جا می کنیم در اصل به حیوان آسیب وارد کردیم، مخالف ادامه فعالیت مجموعه‌هایی مثل سیرک و یا دلفیناریوم هستم. به گزارش […]

بایگانی شمسی