ادامه عملیات اجرایی ساخت مسکن

۱۷آذر
ادامه عملیات اجرایی ساخت مسکن

ادامه عملیات اجرایی ساخت مسکن

سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد:مجموعه مدیریت شهری برای شنبه پیش رو، کلنگ‌زنی پروژه‌های متعدد ساخت مسکن در نقاط مختلف شهر تهران را در دستور کار دارد. بر این اساس، عملیات اجرایی ساخت بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی در شانزدهمین شنبه امید و افتخار آغاز می‌شود.

بایگانی شمسی