ادامه تخصیص ارزترجیحی به نهاده‌ دامی تا پایان ماه رمضان

۲۳اسفند
ادامه تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ دامی تا پایان ماه رمضان

ادامه تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ دامی تا پایان ماه رمضان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران بیان کرد: بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی تا پایان ماه مبارک رمضان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی ادامه دارد و حذف آن به بعد از ماه مبارک موکول می‌شود.

بایگانی شمسی