ادامه افشاهای ملاک

۲۴فروردین
ادامه افشاهای املاک بانک آینده در سامانه های کدال
افشای دارایی‌های دیگر شرکت‌های بانک آینده

ادامه افشاهای املاک بانک آینده در سامانه های کدال

به‌دنبال افشاهای پیشین گزارش‌های کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابی‌های جدیدی از املاک بانک در این سامانه افشا شد.

بایگانی شمسی