ادامه آلودگی هوا به رغم بارش برف در پایتخت

۲۱دی
ادامه آلودگی هوا به رغم بارش برف در پایتخت

ادامه آلودگی هوا به رغم بارش برف در پایتخت

هم اکنون ایستگاه کنترل کیفیت هوای پاسداران در منطقه ۳ شاخص آلودگی هوای ۱۷۶ را نشان می‌دهد و این منطقه آلوده‌ترین نقطه تهران است.

بایگانی شمسی