اداره کل راه و شهرسازی

۱۵فروردین
ارتقای سطح همکاری‌ها برای پیشبرد سریع پروژ‌ه‌های کلان مسکن

ارتقای سطح همکاری‌ها برای پیشبرد سریع پروژ‌ه‌های کلان مسکن

مدیر شعب استان کردستان بهبود و ارتقای سطح همکاری‌ها با اداره کل راه و شهرسازی را خواستار شد و عنوان کرد: اجرای پروژه‌های کلان بخش مسکن نیازمند همکاری و هم افزایی مستمر است.

بایگانی شمسی