اداره کل برنامه ریزی آموزش عالی

۲۱تیر
برگزاری کنکور کارشناسی ارشد به روال سال‌های گذشته

برگزاری کنکور کارشناسی ارشد به روال سال‌های گذشته

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد: بر اساس مصوبه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو»، آزمون کارشناسی ارشد به روال سال‌های گذشته برگزار می‌شود.

بایگانی شمسی