اداره کل امور بانوان

۰۲بهمن
برپایی نمایشگاه و بازارچه دست آفریده‌های زنان کارآفرین

برپایی نمایشگاه و بازارچه دست آفریده‌های زنان کارآفرین

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بیان کرد: در راستای حمایت از اشتغال و تولید ملی، بازارچه دست آفریده‌های زنان کارآفرین شهر تهران در هفته زن آغاز به کار کرد.

بایگانی شمسی