اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران

۰۲بهمن
جشنواره بادباک‌ها در هفته هوای پاک

جشنواره بادباک‌ها در هفته هوای پاک

همایش دوچرخه سواری، جشنواره بادبادک ها منقش به شعارهای محیط زیستی، نواختن زنگ هوای پاک، اجرای نقاشی دیواری و ساخت روزنامه دیواری با موضوع محیط زیست در طول هفته هوای پاک برای دانش آموزان رامی توان از اقدامات شهرداری تهران در هفته هوای پاک برشمرد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران،‌ با اعلام اداره […]

بایگانی شمسی