اداره امور بانوان

۰۶شهریور

اختصاص ۱۵ غرفه نمایشگاه زنان و تولید ملی به سیل زدگان گلستان

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران از اختصاص ۱۵ غرفه به هموطنان سیل زده استان گلستان در پانزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی خبر داد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، زهرا بهروزآذر در این باره گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده ۱۵ غرفه از نمایشگاه امسال را به هموطنان سیل […]

بایگانی شمسی