اداره‌کل

۱۵مهر
تشریح عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کرونا

تشریح عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کرونا

گزارش ارائه شده به استانداری تهران نشان می‌دهد که بانک‌های استان فقط ۱۵.۲۵ درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده برای کرونا را پرداخت کرده‌اند در حالی که نمایندگان بانک‌ها ادعا می‌کنند که تسهیلات برای پرداخت آماده است و متقاضیان برای دریافت مراجعه نمی‌کنند.

بایگانی شمسی