ادارات سلامت شهرداری تهران

۰۳فروردین
توزیع تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها

توزیع تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها

معاون اجتماعی شهردار تهران از اهدای تجهیزات پزشکی به کادر درمانی کشور توسط اداره سلامت شهرداری تهران خبر داد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، این روزها همگان از تلاش های ایثار گرانه کادر پزشکی و درمانی در بیمارستانهای کشور با خبر هستند و در جریان زحمات سفید پوشان خط مقدم سلامت قرار دارند. […]

بایگانی شمسی