ادارات دولتی

۰۴شهریور
پیامک های تبلیغاتی و شیوه های عجیب کلاهبرداری!

پیامک های تبلیغاتی و شیوه های عجیب کلاهبرداری!

بانک ملی ایران نسبت به استفاده از لینک های آلوده ارسالی از سوی کلاهبرداران در قالب پیامک های تبلیغاتی هشدار داد.

۲۰مهر
عدم مناسب سازی ۷۰ درصد ادارات دولتی برای حضور تمام شهروندان

عدم مناسب سازی ۷۰ درصد ادارات دولتی برای حضور تمام شهروندان

عضو شورای شهر تهران بیان‌کرد: حدود 70 درصد ادارات دولتی ما هم برای حضور تمام شهروندان مناسب سازی نشده است. به همین دلیل لازم است معاونت معماری و شهرسازی در کنار اهتمام به مناسب سازی، در ساخت و سازهای جدید در مورد بناها و فضاهای فعلی هم نظارت بیشتری به خرج بدهند.

بایگانی شمسی