اخبار داغ

ادارات در ماه رمضان

۰۵فروردین
اعلام ساعت کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان

اعلام ساعت کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان

سخنگوی دولت بیان کرد: در ماه رمضان ساعت کاری کارکنان ادارات بین ۷ تا ۹ صبح شناور است

بایگانی شمسی