اخیار تهران

۲۹بهمن
در جنگ دیپلماسی فرمانده دیپلمات داریم؟

در جنگ دیپلماسی فرمانده دیپلمات داریم؟

یک کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: آمریکا هیچ راهی جز دیپلماسی با ایران ندارد جنگ نظامی آنقدر هزینه‌اش بالاست که جزو راهبردهای آمریکا نیست، جنگ، جنگ دیپلماسی است ولی آیا فرمانده دیپلمات داریم؟

بایگانی شمسی