اخلال در نظام بانکی

۰۸خرداد
ظهارات عجیب وکیل رعیت در دفاع از موکلش

ظهارات عجیب وکیل رعیت در دفاع از موکلش

وکیل متهم حسن رعیت موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰میلیون دلار اعلام کرد؛ اما نماینده بانک صادرات اعلام کرد حسن رعیت ۱۳۰میلیون دلار تنها به بانک صادرات بدهکار است!

بایگانی شمسی