اخطار سازمان هواشناسی

۰۴آبان
هشدار سازمان هواشناسی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی

هشدار سازمان هواشناسی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی

سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ای نسبت به وزش باد شدید و مواج شدن دریا هشدار داد و از احتمال خسارت به تاسیسات دریایی و ساحلی خبر داد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ای نسبت به وزش باد شدید و مواج شدن دریا هشدار داد و از احتمال خسارت […]

بایگانی شمسی