اخراج از کاخ سفید به دلیل شهادت علیه ترامپ!!!

۱۹بهمن
اخراج از کاخ سفید به دلیل شهادت علیه ترامپ!!!

اخراج از کاخ سفید به دلیل شهادت علیه ترامپ!!!

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز یکی از اعضای شورای امنیت ملی این کشور را به خاطر شهادت دادن علیه وی در فرآیند بررسی پرونده استیضاح در مجلس نمایندگان، اخراج کرد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز یکی از اعضای شورای امنیت ملی این کشور را به خاطر شهادت دادن علیه […]

بایگانی شمسی