اخذ مجوز برای تردد در شهرهای نارنجی

۰۶آذر
اخذ مجوز برای تردد در شهرهای نارنجی

اخذ مجوز برای تردد در شهرهای نارنجی

رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران بیان کرد: برای تردد در ۲۲ شهر نارنجی نیاز است که شهروندان تهرانی مجوز تردد از فرمانداری تهران اخذ کنند.

بایگانی شمسی