اخذ مالیات

۰۴مرداد
استاندارد اخذ مالیات در کشور‌ها چیست؟

استاندارد اخذ مالیات در کشور‌ها چیست؟

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر نسبت مالیات‌های ما به GDP به ۱۵ درصد برسد، هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهیم.

۰۶بهمن
فرصت اندک مجلس برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

فرصت اندک مجلس برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: به دلیل اینکه بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت باهم به مجلس ارائه می‌شود، مجلس فرصت کمتری برای بررسی شرکت‌های دولتی دارد.

۰۷شهریور
اختصاص بخش کمی از بودجه به اخذ مالیات

اختصاص بخش کمی از بودجه به اخذ مالیات

به گزارش سرویس اقتصاد افق تهران، مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار‌کرد: وقتی عملکرد دولت در حوزه های مختلف را ارزیابی می کنیم، باید شرایط خاص کشور مانند فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و شیوع کرونا را مد نظر قرار داده و منصفانه قضاوت کنیم؛ معتقدم در دو سال اول دولت، مدیران اقتصادی […]

بایگانی شمسی