اخبار داغ

اختیارات قانونی

۱۴اسفند

تصویب دوفوریت برگزاری انتخابات شورایاری ها

درجلسه امروز شورای شهر تهران، دوفوریت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به تصویب رسید. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، در جلسه شورای شهر تهران طرح دوفوریتی برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در جلسه شورای شهر تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. آرش حسینی‌میلانی عضو شورای شهر تهران در خصوص این دوفوریت اظهار داشت […]

بایگانی شمسی