اختلال مترو ایستگاه ارم سبز برطرف شد

۰۸آذر
اختلال مترو ایستگاه ارم سبز برطرف شد

اختلال مترو ایستگاه ارم سبز برطرف شد

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از برطرف شدن اختلال مترو ایستگاه ارم سبز خبر داد.

بایگانی شمسی