اختلال غدد

۲۰فروردین
محصولات آرایشی و عوارض‌ آن

محصولات آرایشی و عوارض‌ آن

محققان حوزه بهداشت و درمان دانشگاه گرانادا متعقدند که استفاده از برخی لوازم آرایشی نقش مهمی در بهم ریختگی هورمن ‌ها و غدد درون ریز بانوان دارد.

بایگانی شمسی