اختلال عمدی در سامانه‌های شهرداری تهران

۱۳خرداد
اختلال عمدی در سامانه‌های شهرداری تهران

اختلال عمدی در سامانه‌های شهرداری تهران

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بیان کرد: هیچ هکی در تصاویر دوریین‌ها روی نداده و عبارتی که به عنوان هک منتشر شده صحت ندارد.

بایگانی شمسی