اختلال رشدی

۰۱شهریور
افزایش‌ اختلال رشدی اوتیسم در پسران

افزایش‌ اختلال رشدی اوتیسم در پسران

اوتیسم نوعی اختلال رشدی است که بر رشد فرد در زمینه‌های فیزیکی، ذهنی، رفتاری و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و به‌عنوان یک وضعیت خاص در اوایل کودکی رخ می‌دهد.

بایگانی شمسی