اختلالات هورمونی

۰۸خرداد
تشدید افسردگی با پرخوری

تشدید افسردگی با پرخوری

به گفته محققان، پرخوری و استفاده زیاد از غذاهای چرب و مملو از مواد قندی موجب تشدید افسردگی و اختلالات رفتاری می شود.

بایگانی شمسی