اختلاف روحانی با شورای نگهبان

۱۸آبان

توضیحات معاون روحانی درخصوص اختلاف رئیس جمهور با شورای نگهبان

با اعلام معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، هیچ گونه اختلافی بین آقای رئیس جمهور و شورای نگهبان وجود ندارد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: هیچ گونه اختلافی بین آقای رئیس جمهور و شورای نگهبان وجود ندارد. وی افزود: آقای رئیس جمهور هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده که […]

بایگانی شمسی