اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو

۰۹تیر
اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو

اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو

بانک مرکزی از اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو در اردیبهشت، خرداد و هفته نخست تیرماه خبر داد.

بایگانی شمسی