اختصاص ۵۰ میلیون تومان اعتبار به دارندگان شهروند کارت

۰۶بهمن
اختصاص ۵۰ میلیون تومان اعتبار به دارندگان شهروند کارت

اختصاص ۵۰ میلیون تومان اعتبار به دارندگان شهروند کارت

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند افزود: شهروند کارت در واقع ابزاری برای افزایش خدمات‌رسانی به همکاران ما در مجموعه شهرداری تهران است و با توجه به لزوم ثبت نام و احراز هویت صاحبان این کارت‌ها در سامانه آوند، موظفیم به عنوان راهنما در کنار همکاران خود در خانواده بزرگ شهرداری باشیم.

بایگانی شمسی