اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت دام و طیور

۲۳خرداد
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان دام و طیور

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان دام و طیور

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با مردمی سازی یارانه ها و ابلاغ حذف موانع امیدواریم که پرداخت تسهیلات از این هفته سرعت بیشتری داشته باشد.

۲۰خرداد
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت دام و طیور

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت دام و طیور

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد از ابلاغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به صنعت دام و طیور خبر داد.

بایگانی شمسی