اختصاص مکان‌های مشخص در مترو برای دست‌فروشان

۰۴خرداد
اختصاص مکان‌های مشخص در مترو برای دست‌فروشان

اختصاص مکان‌های مشخص در مترو برای دست‌فروشان

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از راه‌اندازی سامانه شناسایی دست‌فروشان مترو خبر داد.

بایگانی شمسی