اختصاص سهمیه بنزین نوروزی

۰۷اسفند

تصمیم گیری در مورد سهمیه بنزین نوروزی تا پایان امروز

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: بخشنامه ای به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی برای  اختصاص سهمیه بنزین نوروزی ابلاغ نشده است و قرار است تا پایان امروز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، اختصاص سهمیه بنزین نوروزی، مسئله است که در دو […]

بایگانی شمسی