اختصاص خط ویژه در مراکز معاینه فنی تهران برای سرویس مدارس

۱۴شهریور
اختصاص خط ویژه در مراکز معاینه فنی تهران برای سرویس مدارس

اختصاص خط ویژه در مراکز معاینه فنی تهران برای سرویس مدارس

معاون بهره‌برداری ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از اختصاص خط ویژه در مراکز معاینه فنی برای سرویس مدارس خبر داد.

بایگانی شمسی