اختصاص بیش از 3300 میلیارد ریال

۲۴اردیبهشت
اختصاص بیش از ۳۳۰۰ میلیارد ریال برای رشد تولید در آذربایجان غربی
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تشریح کرد

اختصاص بیش از ۳۳۰۰ میلیارد ریال برای رشد تولید در آذربایجان غربی

بانک توسعه تعاون آذربایجان غربی بیش از 3300 میلیارد ریال در راستای رشد تولید و مهار تورم در استان اختصاص می دهد.

بایگانی شمسی